Oбява образователен медиатор

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Информация за обществените услуги, извършвани от ОУ с. Камбурово.

Отчет за работата по ЗДОИ

Организация на учебния ден 2018-2019

Организация на учебния ден 2018-2019

Спортен календар 18-19

Етичен кодекс на общността

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес 2018/2019 година

ИКТ

Система за взамодействие между учители, ученици и лични лекари

Инструктаж на педагогическите специалисти,взаимодействие с мед.лице 2017

2017 Процедура – жалби и сигнали 35.2017 Процедура – жалби и сигнали

Честване на празници 2018-2019

ПДУ-2018-2019ГРАФИЦИ 2018-2019г