Съобщение Подкрепа за успех

Oбява образователен медиатор

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Информация за обществените услуги, извършвани от ОУ с. Камбурово.

Отчет за работата по ЗДОИ

ИКТ

Инструктаж на педагогическите специалисти,взаимодействие с мед.лице 2017

2017 Процедура – жалби и сигнали

35.2017 Процедура – жалби и сигнали

Честване на празници 2018-2019

ПДУ-2018-2019ГРАФИЦИ 2018-2019г