За нас

История

Училището е открито на 15.09.1977 година. В настоящият момент ОУ „Христо Ботев „ е средищно и в него се обучават 167 ученици от единадесет села под ръководството и грижите на петнадесет преподаватели.

Трудът на учителите е възнаграден, защото за децата училището се превърна в желана територия, на която учат, играят, мечтаят, творят.

Визия

Учителският колектив работи за популяризиране на изградените традиции и обичаи, съобразявайки се със съвременните изисквания в българското образование. В момента се реализират следните проекти:

„Да пренесем традициите в бъдещето” към ЦОИДУЕМ / център за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства/

Проекти

„В училище е лесно , щом е интересно” / организиране на децата в извънкласни форми/

Програма „ Намаляването отпадането на ромските ученици” към център „АМАЛИПЕ”- гр. В. Търново.

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 година.

УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО

ОУ "ХР. БОТЕВ" - С. КАМБУРОВО В ЦИФРИ
1977
Година на основаване
15
Учители
167
Ученици
32
Average cost per hour

Последните новости

“1 ноември-Ден на народните будители”,Час на класа ,организиран от госпожа Мирчева,с подкрепата на господин Колев и госпожа Салиева)

1 ноември-Ден на народните будители “Историята е учителка,езикът – свещен, културата – духовна,традициите – постоянни, а светините вечни” Под това мото,под ръководството на Жулиета Мирчева,учител по български език и литература …

“Викторина с много награди”,едно предизвикателство по повод 1 ноември-Ден на народните будители 2018

Учителят по история и цивилизации, Евгени Колев и учителят ЦДО, Йордан Караниколов отбелязаха 1 Ноември- Ден на народните будители , с ученици от 7 клас на ОУ“Христо Ботев“село Камбурово по …

По НП”Осигуряване на съвременна образователна среда”,модул”Осигуряване на ученически шкафчета”

ОУ”Христо Ботев”село Камбурово, чрез Министерството на образованието и науката осигури ученически шкафчета на всички ученици.Създадоха се условия да се съхраняват учебници, учебни комплекти, учебни помагала и други материали, необходими за …