-Отчет Второ тримесечие 2020-Разшифровка по параграфи

Покана и Протокол 4 -Второ тримесечие 2020

отчет-31032020-Камбурово

Покана и Протокол -Отчет на първо тримесечие

Обществен съвет-Покана и протокол 4 -2020

Становище на ОС за план прием-2020-2021

Покана Общо събрание

Протокол от общо събрание

Разшифровка по параграфи

Бюджет 2020

Обществен съвет-Становище 3 тримесeчие 2019

Обществен съвет-Становище 4 тримесeчие 2019

Отчет на четвърто тримесечие2019

Отчет по бюджет 2019-3 тримесечие

Покана за общо събрание: Отчет-II тримесечие 2019

Отчет-II тримесечие 2019

Покана до Обществения съвет за учебници 1 клас 2019-2020

Покана и Протокол 11 Становище на Обществения съвет за Училищния план-прием

Становище на Общ.съвет за план -приема 2019

Становище на Общ.съвет за учебници 2019-2020

Становище на Общ.съвет Първо тримесечие 2019

Становище на Обществения съвет за четвърто тримесечие и Проект на Бюджет 2019

План Бюджет 2019г

Отчет по Бюджет 2018-4 тримесечие

Отчет-Трето тримесечие

Отчет Второ тримесечие

Отчет -Първо тримесечие

План Бюджет 2018