Покана за общо събрание: Отчет-II тримесечие 2019

Отчет-II тримесечие 2019

Покана до Обществения съвет за учебници 1 клас 2019-2020

Покана и Протокол 11 Становище на Обществения съвет за Училищния план-прием

Становище на Общ.съвет за план -приема 2019

Становище на Общ.съвет за учебници 2019-2020

Становище на Общ.съвет Първо тримесечие 2019

Становище на Обществения съвет за четвърто тримесечие и Проект на Бюджет 2019

План Бюджет 2019г

Отчет по Бюджет 2018-4 тримесечие

Отчет-Трето тримесечие

Отчет Второ тримесечие

Отчет -Първо тримесечие

План Бюджет 2018