Правила във връзка със ЗДОИ

Стратегия за развитие на училището 2016-2020

Правилник БУВОТ

Правилник за пропускателния режим2016-2017

Стратегия намаляване дела на отпадналите

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Правилник за използване на интернет