Доброто партньорство между ОУ“Христо Ботев“ с Камбурово –родители- Социално подпомагане – Горско стопанство-Омуртаг

Основно училище“Христо Ботев“извървя дълъг път,за да привлече родителите като партньори и добри приятели ,да ги направи активни участници в конфигурацията-ученик-учител-родител.Всичко започна в далечната 2016г. с първият спечелен проект за съвместна работа с родители“Нашето училище-мост между поколенията.“

Тогава създадохме нашата Академия за родители , създадохме екипи от успешни родители , които споделяха своя опит и даваха полезни съвети на родители с проблемни деца.Беше създадена „Алеята на поколенията“, която продължава да се обогатява с нови насаждения и до днес .Наши почетни гости тогава бяха представители от Горско стопанство Омуртаг.От първият миг на срещата те се превърнаха в истински приятели на нашите деца и родители и често ни подаваха ръка в нужда-организирахме много съвместни дейности свързани с гората и земята , често носеха подаръци за нашите деца , подпомагаха ни в грижите за социално слаби семейства.

За наша голяма радост преди 3 години поставихме началото на добро партньор -ство и със Социално подпомагане град Омуртаг . Всички заедно допринесохме за израстването , възпитанието и оформянето на децата ни като личности .

Тревожни са данните от последните статистики на национално ниво- повишава се броя на неграмотните деца и на отпадналите ученици .Това привлече вниманието на учителите и осъзнахме ,че е наложително да осмислим своята дейност, модела си на работа и да определим нашите специфични задачи .В името на успеха бе изграден екип от родители, ученици , учители, обществен съвет, родителски клуб и ученически парламент.

Заедно направихме първите стъпки, първите изнесени родителски срещи, проучихме мнението на родителите, потребностите на децата, семейното им положение, интересите им.Изработихме ясни правила, направихме планове.

Голяма е заслугата на Евгени Николаев Колев, на длъжност старши учител в нашето училище,член на екипа по обхват от 2018 година и като такъв многократно е помагал на много учители във връзка с навременно набелязване на мерки за обхващане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на училището ни, както и в предлагането на адекватни мерки по превенция за създаване на условия за позитивна образователна среда, достъп до образование на ученици от уязвимите общности и ученици със специални образователни потребности.

С висок професионализъм и с чувство за отговорност се отнася към проблемите на децата и според него ние като специалисти и техни учители сме длъжни да им пома – гаме, да им даваме добър личен пример, да ги уважаваме.

Евгени Колев инициира и организира успешно мероприятия, допринасящи за приобщаване на учениците към национално значими идеали и ценности, към високо хуманни идеи, възпитава в дух на демокрация и толерантност в опазване и съхранение на обичаи и традиции,на културно-историческото наследство. Участва активно в подготовката, организацията и реализацията на всички училищни проекти

Организатор е на благотворителни базари, спортни състезания, екскурзии с учебна цел, изложби.

На 25.11.2019г бе организиран поредния Благотворителния базар, реализиран под мотото „Лично за дарителството в училище“ като част от инициативата“Щедрият вторник“ Подготовката на базарите отне около месец като освен организационно, за кампанията се подготвят материали, брошури, изделия ,сувенири .Със средствата събрани от базара бяха подпомогнати над 10 ученици от социално слаби семейства, със специални образователни потребности и над 10 възрастни самотни хора.Бяха закупени топли дрехи, обувки, шалове , шапки, ръкавици и храна.

В нашето училище участието на другите институции и родителите в грижата и възпитанието на децата е безспорно.Приобщаването на всички към тези благородни каузи чрез изработване и закупуване на кулинарни изделия , сувенири, картички, книжки от базара е свидетелство за дълбока човечност, съпричастност, щедрост и подкрепа и дава пример за подражание у учениците ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *