За нас


Училището е открито на 15.09.1977 година. В настоящият момент ОУ „Христо Ботев „ е средищно и в него се обучават 167 ученици от единадесет села под ръководството и грижите на петнадесет преподаватели.
Учителският колектив работи за популяризиране на изградените традиции и обичаи, съобразявайки се със съвременните изисквания в българското образование. В момента се реализират следните проекти:

– „Да пренесем традициите в бъдещето” към ЦОИДУЕМ / център за образование и интеграция на деца и ученици от етническите малцинства/
– „В училище е лесно , щом е интересно” / организиране на децата в извънкласни форми/
– Програма „ Намаляването отпадането на ромските ученици” към център „АМАЛИПЕ”- гр. В.Търново.
– „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 година.
Трудът на учителите е възнаграден, защото за децата училището се превърна в желана територия, на която учат, играят, мечтаят, творят.