Покана и Протокол 6 на Обществения съвет

Становище на Обществения съвет за първо тримесечие на бюджет 2020

Становище -5-2020

Покана и Протокол 5 -2020

Становище 1-Обществен съвет-2019

Становище 2-Обществен съвет-2019

ПЛАКАТ финал-1

Протокол 2 Обществен съвет-2019

ОС-Покана-искане -Предложение-Становище за учебници за 4 клас юни 2019

ОС_Становище за изразходените средства 2 тримесечие 2019

Обществен съвет-Покана

Обществен съвет-Покана и Протокол 13

Обществен съвет-Покана и Протокол 14

Покана за провеждане на Общо събрание -15.04.2019

Обществен съвет-Покана и протокол 12

Искане до Обществения съвет за становище план-прием 2019-2020

Искане до Обществен съвет за становище -План на Бюджет 2019

Искане до Общ.съвет за Становище за учебници 2019-2020

Искане до Общ.съвет за становище – изразходване на средства -първо тримесечие 2019

Становище на Обществения съвет за изразходваните средства по Бюджет 2018г

Годишен отчет Обществен съвет 2018

ОС-Протокол, Становище

7.ОС-Протокол -Становище

8.ОС-Протокол, Становище

9.ОС-Протокол Становище

10.ОС-Протокол

Информация за организация на учебния ден

Становище за израходване на бюджета 2018 г.

Съгласуване избора на учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО – 31.0.7.2018 г.
Съгласуване избора на учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО
Станошище – училищен план-прием по чл. 143, ал. 1на ЗПУО от 2018/2019 г.
Становище-план-прием 1 клас
Становище за избор на учебници за 1 клас